Generalforsamling 2021


Årets generalforsamling blev afviklet tirsdag den 20. april 2021 kl. 19.00, og for første gang skete det udendørs. Der var god plads, for kun 9 personer var mødt, heraf 6 fra bestyrelsen. Formandens beretning blev godkendt, og det samme skete med regnskabet, der udviste et overskud på 95.244,68 kr. Byggeriet af den nye redskabsbygning har kostet ca. 150.000,00 kr., som ikke indgår i driftsregnskabet. Læs mere herunder.

Se referat

Beretning 2020

Regnskab 2020