Generalforsamling 2023

Årets generalforsamling blev afviklet tirsdag den 7. februar 2023 kl. 19.00. 16 personer var mødt, heraf 7 fra bestyrelsen. Formandens beretning blev godkendt, og det samme skete med regnskabet, der udviste et underskud på 134.495,32 kr. Karen Ladefoged blev genvalgt som kasserer og Malene Wagner Lassen blev blev nyvalgt til bestyrelsen og afløste Mona Vistisen. Læs mere herunder.

Referat

Beretning

Regnskab


Under Eventuelt takkede formand Hans Peter Johansen Mona Vistisen for 15 års arbejde i gymnastikudvalget og 12 år i bestyrelsen og overrakte hende en gave som tak.


Endvidere overrakte han DBU Jyllands Hædersemblem til Erik Skov for en mangeårig indsats i Sparkær IF som bestyrelsesmedlem (18 år), formand (3 år) og kampfordeler (foreløbig 34 år).