Generalforsamling 2022


Årets generalforsamling blev afviklet tirsdag den 22. februar 2022 kl. 19.00. Kun 10 personer var mødt, heraf 5 fra bestyrelsen. Formandens beretning blev godkendt, og det samme skete med regnskabet, der udviste et overskud på 116.512,42 kr. Anders Schmidt Christiansen (herover) blev nyvalgt til bestyrelsen. Læs mere herunder.

Referat

Beretning

Regnskab