Børneattester

Til trænere/instruktører/holdledere i forbindelse med pædofilicheck/børneattester

Folketinget har den 16. juni 2005 vedtaget en lov om, at alle idrætsforeninger fra den 1. juli 2005 skal checke alle trænere/instruktører/holdledere, som skal have direkte og længerevarende kontakt med børn under 15 ar.

Hvordan foregår det:

Alle trænere vil få udleveret en samtykkeerklæring, som skal udfyldes, underskrives og afleveres/sendes til:

Karen Ladefoged
Kjærgårdsvej 7, Sparkær
8800 Viborg

Karen sender samtykkeerklæringen og en anmodning om en børneattest (arbejdsgiverblanket) til Det Centrale Kriminalregister.

Loven siger,
at hvis ikke samtykkerklæringen afleveres, kan træneren ikke fortsætte som ungdomstræner i foreningen.

Der checkes er straffelovsovertrædelser vedrørende:
• Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 ar.
• Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi.
• Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 ar.

Øvrige oplysninger vil ikke fremgå. For eksempel får vi ikke at vide om der har været en dom for vold.

Hvem er omfattet:
Der skal indhentes børneattester på trænere/instruktører/holdledere, som er 15 ar og derover:
• som har en fast funktion (fast er lig med mere end tre måneder) og
• som skal have direkte kontakt med børn under 15 ar

Hvem er ikke omfattet:
• Forældre og andre hjælpere, der kører med børnene
• Forældre og andre hjælpere, som hjælper til kortvarigt – f.eks. på en lejrtur

Hvordan behandles attesterne efterfølgende:
Negative børneattester sendes fra Kriminalregistret tilbage til Karen, som derefter destruerer den.

Positive børneattester sendes fra Kriminalregistret til DIF/DGI, som orienterer Karen, idet en træner med en positiv børneattest ikke kan fortsætte som træner for børn under 15 ar.

Ingen andre i foreningen end Karen og formanden får noget at vide om indholdet af børneattesterne (hverken positive eller negative).

Hvor kan der findes yderligere oplysninger:
www.dif.dk/paedofili
www.dgi.dk/paedofili

eller hvis der er tvivl om noget, så kontakt Karen på 30 57 70 53.