Generalforsamling 2020


15 var mødt, og det er ved at være normalen nu om stunder. Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger. Det samme med regnskabet, der for første gang i mange år viste et underskud – 36.716,32 kr., men det skyldes udelukkende, at vi har indfriet en restgæld på det lån, som blev optaget i forbindelse med renovering af omklædningsrummene i 2016. Så ser vi bort fra det, har det været et flot resultat.

Referat

Beretning 2019

Regnskab 2019