Gaveregulativ

Gaveregulativ.

Vedtaget på bestyrelsesmødet den 27. november 2003

Bestyrelsen har følt det nødvendigt at lave nogle generelle retningslinier for, hvornår foreningen skal give gaver.
Det blev til følgende:

Anledning Ydelse
40 års fødselsdage Foreningen yder aldrig
50 års fødselsdage og runde derefter Der ydes gaver til bestyrelse og Udvalgsmedlemmer ca. 6 fl. god vin.Derudover ydes til Sponsorer, hjælpere og trænere i det omfang, der er inviteret til åbent hus/reception  Gave 3-6 fl. god vin
Bryllupper og sølvbryllupper Der ydes gaver til bestyrelse og Udvalgsmedlemmer ca. 6 fl. god vin.Derudover ydes til Sponsorer, hjælpere og trænere i det omfang, der er inviteret til åbent hus/reception  Gave 3-6 fl. god vin
Konfirmationer Der ydes gaver til alle byens konfirmander i form af kort/telegram samt en erindringsgave (pt. et glas med SIF logo)
Begravelser Der ydes til bestyrelse, udvalgsmedlemmer, hjælpere og trænere, samt sponsorer efter nærmere overvejelser. Ydelsens størrelsesorden – som ovenfor.Der udover deltager foreningen efter fornøden overvejelser ved medlemmers begravelser. Foreningen skal huske fanevagt, i det omfang de efterladte ønsker det.Måske skulle foreningen vælge/udpege en fanebærer?